גשם ירד בספרד

התפרסמו המועמדויות לגויה, הפרס של האקדמיה הספרדית לקולנוע.

כמה סרטים עומדים במרכז תשומת הלב:

בלדה עצובה לחצוצרה

להמשיך לקרוא