קשר עין: ולמרות הכל, מרגש.

אפשר להגיד הרבה דברים רעים על "קשר עין". אפשר לומר, למשל, שהוא נוסחתי להחריד וחסר מקוריות; שהוא לוקה בחורים תסריטאיים ובחוסר סבירות מסוים; ושהוא אנכרוניסטי ומיושן בעשייתו; אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שבמהלך שעה וחצי ישבתי והזלתי לא מעט דמעות. עם כל ההבנה שלי שמשהו כאן אולי אפילו מגוחך קולנועית, זה בכל זאת עובד.

אני חושב שהסיבה המרכזית לכך להמשיך לקרוא