פרש בודד: הביקורת

(שם הסרט במקור: The Dark Horse)

בימים שחורים מאוד שעוברים על מדינת ישראל בזמן האחרון, ימים של אלימות בלתי נתפסת, ימים של הסתה, הפחדה, וטרור שמגיע מתוכנו, בימים החמים האלו מגיע סרט מרחוק-רחוק, מניו-זילנד, והסרט הזה הוא הדבר הנכון במקום הנכון בזמן הנכון. יצירה שמעמתת את הגישה האלימה עם הגישה השקולה, את אלו שמשתמשים בכוח אל מול אלו שמשתמשים במוח. "פרש בודד" הוא סרט שלא נרתע מלהציג את העליבות ואת התנאים שמצמיחים קשיחות, והוא מבין אותה, אבל הוא לא מצדיק אותה. להיפך. הוא מציע דרך אחרת. דרך שלטווח הקצר אולי נראית מיותרת ומגוחכת, אבל בטווח הארוך היא קוצרת פירות שאף אחד לא היה מדמיין.

dark horse new zealand 1האמת שתנאי הפתיחה לא היו מעודדים. כשהלכתי לראות את הסרט הזה ידעתי רק ש להמשיך לקרוא