קפה נגלר: Die wahre Geschichte, oder nicht

בסינמטקים בישראל עלה באחרונה סרט דוקומנטרי ישראלי קטן, צנוע, עם הרבה לב וחום אנושי, שיש בו שאלות גדולות ומרתקות. יש בו סיפור פרטי, אבל הוא מגרה את המחשבה. כמו למשל: האם מה שאנחנו יודעים על ההסטוריה, הפרטית, כמו גם הלאומית, הוא בהכרח נכון? איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאין כאן מישהו ששיקר, או הגזים, או שינה עובדות כאלו ואחרות, ואיך, אם בכלל, אנחנו יכולים להגיע לחקר האמת? איך אנחנו יכולים לבנות לעצמנו זהות (פרטית, אישית, וגם לאומית) אם אנחנו לא באמת יכולים לאמת את כל מה שמספרים לנו על מה שאנחנו ומאיפה באנו?

כי, כן,  בוודאי, יש מסמכים, וממצאים ארכיאולוגים, והסטוריונים, וצילומים, ועוד ראיות מוצקות לקיומו של הסיפור ההסטורי כפי שמספרים לנו אותו. אבל מה אם להסטוריון היתה אג'נדה כלשהי כשהוא כתב את ההסטוריה? האם הוא שכתב אותה, הוסיף פרטים, שינה אחרים, או שאולי בכל זאת הכל אמת לאמיתה?

cafe naglerשאלות גדולות, מערערות בטחון. ו"קפה נגלר" הוא סרט קטן, אבל הוא מספיק נבון לשאת על עצמו את כל השאלות האלו. ובדומה ל להמשיך לקרוא