מרחוק: הביקורת

(שם הסרט במקור: Desde Allá)

והנה סרט אחר. בתוך כל סרטי הקיץ, מגיע למסכי הסינמטק בהקרנות מסחריות סרט מונצואלה, סרט שדורש סבלנות, מחשבה, התכוונות. וגם אז, לא בטוח שתהיו מסופקים מהחוויה.

———————

המבט. תילי תילים של מאמרים אקדמים, תיזות אוניברסיטאיות, וקורסים סימסטריאלים דנו בנושא המבט בכלל, ובקולנוע בפרט. האדם שמביט (בד"כ הבמאי, אבל לא רק) הוא זה שמחזיק בעמדת הכוח כלפי נשוא המבט. הוא זה שקובע את זוית המבט, ונגזרת ממנה – ההתיחסות לנשוא המבט.

גבר בגיל העמידה מביט מרחוק בנערים צעירים. הוא ניגש לאחד מהם ומציע לו לבוא עימו (תמורת כסף). בביתו הוא יושב על כסא בקצה החדר, מביט בנער אובד העצות שעומד מולו. הוא מבקש ממנו להסתובב ולהוריד את הבגדים, אם ברצונו לקבל את הכסף. והוא מביט בו.

desde allaזה סיקוונס הפתיחה של "מרחוק". עם מעט מאוד מילים, ועם משחק מרתק בין להמשיך לקרוא