אשה פנטסטית: הביקורת

(שם הסרט במקור: Una Mujer Fantástica)

כמה אפשר? כמה עלבונות בן אדם יכול לספוג? כמה קור אנושי בן אדם יכול לסבול? כמה התנכלויות, כמה בורות בקשר למצב האנושי שלך, כמה חוסר רגישות יכול אדם לסחוב על כתפיו? כמה חוסר הבנה יכול אדם לקלוט?אדם. אשה. גיבורת הסרט היא להמשיך לקרוא