המוסד: הביקורת

אין הרבה מה להגיד על הסרט הזה. הוא מצחיק. מאוד מצחיק. ממש מצחיק. וזהו, פחות או יותר.

כי לסרט הזה אין יותר מדי יומרות.

חוץ מלהצחיק. מאוד להצחיק.הוא יורה כמות בדיחות אסטרונומית. מאז "זוהי סדום" לא נראתה כמות בדיחות כה עצומה בסרט אחד. אם אחת רק להמשיך לקרוא